UD og HJEM

- om Gitte Valentiner Branth og maleriet

Gitte Valentiner-Branths malerier er som arkitektoniske konstateringer. Motiverne kan opleves konkrete, som ren arkitektur, som bygningskroppe, eller som blot linjer og rum, der åbner og lukker sig om beskueren. Mennesketomme er de, men byder alligevel på noget fælles, på styrke, ro og en tryg tilstand - et kontrolleret univers i en nok så udfordret tidsalder.

Malerierne er, siden Corona-pandemiens bratte nedlukning af samfundet, blevet mere og mere strømlinede og forenklede, og de nærmer sig et abstrakt-konstruktivistisk udtryk. Poetiske naturelementer og kulturspor, som vegetation og lyspærer, der tidligere figurerede i malerierne, er sorteret fra, og der fokuseres på linjer, flader, lys, skygge, proportioner og i særdeleshed farve.

Kunstneren har sin egen palet, som fungerer både i akryl på lærred og fint i gouache på papir.
- En forkærlighed for gult og pink kan ses som en genkendelig accent i en del af de tidligere værker, men ellers henter hun sine valører i naturen og i de fotografiske forlæg, hun finder på internettet, som danner udgangspunkt for hendes kompositioner.

Gitte Valentiner-Branth fandt tidligt et frirum ved at tegne, sideløbende med forskellige jobs og interesser. Udlængsel førte hende til London og til USA, hvor hun fik øje for modernistisk arkitektur og de store drømmevillaer, der greb hendes pensler. Ved mødet med undervisningen på Bjørn Ignatius Øckenholts Billedkunstskole i 2010 tog passionen for et liv med kunstnerisk udfoldelse sin begyndelse. På Kunstskolen Spektrum har hun siden uddannet sig i kortere og længere forløb, og udviklet sit maleriske formsprog.

Blandt kunstneriske inspirationskilder nævner Valentiner-Branth modernisten Vilhelm Hammershøi, der ligeledes var optaget af linje, flade og lys, samt navne på den aktuelle samtidskunstscene: Anette Harboe Flensburg, Asmund Havsteen-Mikkelsen, irske Eamon O’Kane, m.fl.

Siden 2016 har man kunnet opleve hendes arbejder på en lang række udstillinger, dels på censurerede udstillinger som Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup i 2020, 2021, 2022, og dels på flere gruppeudstillinger, og i kunstforeninger. Hun repræsenteres i dag af Galleri A i Lønstrup.

- Inge Schjødt, komkunst.dk

SvanekeGaarden

Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2022

Gitte Valentiner-Branth

Tildeles et 14-dages arbejdsophold på Svanekegaarden i 2023 af Fonden Svanekegaarden for maleriet

PROMISED LAND

De 4 censorer Anne Sofie Meldgaard og Sofie Amalie Andesen, Bettina Køppe og Anne Riber begrunder valget således:

 

I spændingsfeltet mellem rum, arkitektur og natur står værket og vibrerer i sin åbenhed og i sin invitation til at pirre vores nysgerrighed. Der er noget mystik på færde i det mennesketomme eksteriør – som en stilhed før stormen. I sit æstetiske formsprog arbejder kunstneren med klassiske maleriske greb, som både indeholder figuration og abstraktion – noget brydes ned og andet bygges op.

Centralt står en særlig evne til at håndtere kompositionen, hvor rum, form og flader forskydes og opløses i arkitektoniske konstruktioner. Beskueren er i trygge hænder, når kunstneren med præcise penselstrøg, valg af kolorit, komposition og perspektiv blotlægger et malerisk univers mellem fantasi og virkelighed, der vidner om drømme, fravær, længsel og frihed. Vi oplever en passion og kærlighed til maleriet og juryen glæder sig til at følge Gitte Valentiner-Branth maleriske praksis fremover.

 

Svaneke, 7. april 2022